Generalforsamling udskudt pga corona.

Da vi plejer at afholde generalforsamling med spisning, mener vi ikke det er realistisk af afholde generalforsamlingen 2020 pt. Vi har valgt at slå de to generalforsamlinger 2020 og 2021 sammen i November 2021.

Rektortræf aflyst pga corona.

Vi afholder det i løbet af efteråret i stedet.

Generalforsamling 8. November

Tak til Jørgen Kloch for en fin aften.

Generalforsamlingen startede med et fint indlæg af Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen. Det var glædeligt at se den gamle rektor, Jørgen Olsen deltage også.

På Generalforsamlingen blev der valgt nye folk i bestyrelsen. Læs mere på siden om dette.

Generalforsamling på sdr Jernbanevej 2 november 2011

Der er afholdt generalforsamling i foreningen 2. November. Læs referatet her: referat af generalforsamling i Frederiksborgenserdamfundet 2 novemberg 2018

Torsten  Berg blev valgt som ny formand, og Sverre E. Joensen blev udnævnt til æremedlem.

Efter generalforsamlingen i den gamle drengegymnastik var der en herlig middag med vildt buffet, og så var vi på rundvisning. Vi så den gamle festsal, biblioteket, biologi lokalet og klasselokaler – og hørte lidt om hvordan det bruges idag samt mange gode historier om gamle tider.

Vi nåede også at danse lancier.

Årets generalforsamling blev afholdt d. 2/11 på den gamle skole på Sdr. jernbanevej

Det var meget hyggeligt.

Torsten Berg blev valgt som formand og Sverre E: Joensen blev kåret til æresmedlem.

Vi fik en dejlig middag med Vildtbuffet. Bagefter var vi på rundvisning på den gamle skole, fik meget at vide om, hvordan den anvendes i dag – og mindedes hvordan gymnastiksale, klasseværelser, morgenmødesal og bibliotek så ud.

Vi sluttede med at danse Lancier