Bliv medlem!

Medlemskab af Frederiksborgensersamfundet

Både nyudklækkede studenter og ældre elever er hjerteligt velkomne.

Dit medlemskab bidrager til at drive foreningens primære virke: at uddele årlige rejselegater til studieophold for studerende, der har gået på Frederiksborg Gymnasium, samt sommerlegater til nye studenter. I marts måned afholder vi den årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen er der et socialt arrangement med lækker mad (egenbetaling) og hyggeligt samvær.

Gamle elever og er også hjerteligt velkomne.

Tidligere elever ved Frederiksborg Statsskole / Frederiksborg Gymnasium opfordres hermed til at melde sig ind ved at indbetale kontingentet på

200 kr til kontonummer: 0553-0000102192

samt sende en mail eller et brev med følgende oplysninger:

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt årgang og klasse.
I tilfælde af navneforandring siden skoletiden vil det gøre det nemmere, hvis vi også får navnet fra dengang.

Frederiksborgensersamfundet@gmail.com