Bliv medlem!

Medlemskab af Frederiksborgensersamfundet

 – 200 kr til kontonummer: 0553-0000102192

Både nyudklækkede studenter og  noget ældre elever er hjerteligt velkomne.

Det koster 200 kroner om året at være medlem.

Medlemmer af Frederiksborgensersamfundet kan holde kontakt med venner fra skolen gennem foreningen.
Hvert år udsendes skolens årsberetning til alle medlemmer. Det giver en mulighed for at følge med i skolens liv.
I november måned holdes den årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen får de tilmeldte lækker mad og hygger sig.
Foreningen kan stå for særlige arrangementer ved lejlighed.

gamle elever er også hjerteligt velkomne.

Tidligere elever ved Frederiksborg Statsskole / Frederiksborg Gymnasium opfordres hermed til at melde sig ind ved at sende en mail eller et brev med følgende:

Navn, adresse, gerne e-mail, gerne telefonnummer samt årgang og klasse.
I tilfælde af navneforandring siden skoletiden vil det gøre det nemmere, hvis vi også får navnet fra dengang.

Frederiksborgensersamfundet@gmail.com

kontonummer: 0553-0000102192