Ansøgningsskema til rejselegatet

Frederiksborg Statsskoles Mindelegat

Mindelegatet kan søges af Frederiksborgensere, som er under uddannelse.
Ansøgningsfristen er den 1. maj.
Ansøgningsskemaet, som skal benyttes, kan downloades her:

Historie

Frederiksborg Statsskoles Mindelegat blev 12. februar 1983 oprettet ved at slå Overlærer Johan Reinhards Mindelegat sammen med Stipendium Bendtsenianum (legat til minde om rektor Bendt Bendtsen) og dertil lægge et testamenteret beløb fra dommer Carl Larsen.
Frederiksborgensersamfundets bestyrelse er legatbestyrelse.
Legat uddeles en gang om året efter ansøgning.
Her kan den del af  oprindelige fundatsfundats, som Kongen udstedte, ses: