Generalforsamling på sdr Jernbanevej 2 november 2011

Der er afholdt generalforsamling i foreningen 2. November. Læs referatet her: referat af generalforsamling i Frederiksborgenserdamfundet 2 novemberg 2018

Torsten  Berg blev valgt som ny formand, og Sverre E. Joensen blev udnævnt til æremedlem.

Efter generalforsamlingen i den gamle drengegymnastik var der en herlig middag med vildt buffet, og så var vi på rundvisning. Vi så den gamle festsal, biblioteket, biologi lokalet og klasselokaler – og hørte lidt om hvordan det bruges idag samt mange gode historier om gamle tider.

Vi nåede også at danse lancier.

Årets generalforsamling blev afholdt d. 2/11 på den gamle skole på Sdr. jernbanevej

Det var meget hyggeligt.

Torsten Berg blev valgt som formand og Sverre E: Joensen blev kåret til æresmedlem.

Vi fik en dejlig middag med Vildtbuffet. Bagefter var vi på rundvisning på den gamle skole, fik meget at vide om, hvordan den anvendes i dag – og mindedes hvordan gymnastiksale, klasseværelser, morgenmødesal og bibliotek så ud.

Vi sluttede med at danse Lancier