Bestyrelse mm

Frederiksborgensersamfundets Bestyrelse og revisorer 2017-2018

Bestyrelsens e-mailadresse:

Frederiksborgensersamfundet@gmail.com

Formand: Sverre Eide Joensen

Student fra 1965 Q
Grønnevang 226
3250 Gilleleje

Tlf.: 31471135
E-mail: sverrejoensen@gmail.com

Kasserer: Dan Secher

Student fra 1966 X
Ranunkelvej 8
3300 Frederiksværk

Tlf.: 29889745
Mobil: 27340712
E-mail: danoglisa@webspeed.dk

Sekretær: Christian Obel

Student fra 1985 X
Bæverdalen 29
3400 Hillerød

Tlf.: 221422468

E-mail: frederiksborgensersamfundet@gmail.com 

Bestyrelsesmedlemmer:

Elisabeth Espedal, student fra 1956 rA
Niels Kristian Steensberg, student fra 1970 3mnA
Torsten Berg, student fra 1965 X
Jørgen Kloch, student fra 1988 X

Revisorer:

Astrid Berg

Student fra 1987 Y

Revisorsuppleant:

Lena Rhodes Falkberg, student fra 1987

Student fra 1987 B

Ajourført august 2017.