Årets generalforsamling blev afholdt d. 2/11 på den gamle skole på Sdr. jernbanevej

Det var meget hyggeligt.

Torsten Berg blev valgt som formand og Sverre E: Joensen blev kåret til æresmedlem.

Vi fik en dejlig middag med Vildtbuffet. Bagefter var vi på rundvisning på den gamle skole, fik meget at vide om, hvordan den anvendes i dag – og mindedes hvordan gymnastiksale, klasseværelser, morgenmødesal og bibliotek så ud.

Vi sluttede med at danse Lancier