Generalforsamling 19 November

Indkaldelse til generalforsamling i Frederiksborgensersamfundet

Fredag d. 17/3 kl 18.00 på Frederiksborg Gymnasium, Carlsbergvej 15

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Kontingent.

Efter bestyrelsens forslag uændret 200,‐ kr. pr. år

 1. Indkomne forslag. Indkomne forslag sendes senest 10/3 til frederiksborgensersamfundet@gmail.com
 2. Valg af formand.
  Christian Obel stiller ikke op grundet sygdom
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Eyvind Nygaard stiller op som sekretær
  Astrid Berg stiller op som kasserer
  Elisabeth Fabricius stiller op
  Øvrig bestyrelse: Jørgen Kloch
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 5. Eventuelt.

Efter en kort generalforsamling og et indlæg fra Fie Hækkerup ca. kl. 18.00 med mulighed for spørgsmål er der 3
retters middag og samvær – prisen bliver i år 300 kr. Skolen donerer drikkevarer. Der vil blive lejlighed til at synge
lidt, og hvis der er stemning for det, vil vi danse Les Lancier.
Ad hensyn til bordbestilling bedes I senest d. 1/3 tilmelde jer til frederiksborgensersamfundet@gmail.com eller på
21 42 24 68 til Christian Obel.
Inden generalforsamlingen skal der betales kontingent, 200 kr. på 0553-0000102192. Det kan også gøres ved
generalforsamlingen.
Donationer fra livstidsmedlemmer modtages som sædvanlig med glæde.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling November 2021.

Vi afholdt generalforsamling på skolen med den sædvanlige middag bagefter. Det var meget hyggeligt!

Særligt inspirerende var det at høre Nick Hækkerup fortælle.

Vi er glade for at kunne byde Elisabeth Fabricius velkommen i bestyrelsen. Samtidig vil vi gerne sige tak for det store arbejde, Beth og Torsten har lagt i foreningen gennem årene .